Garanti

Klicka på formuläret bredvid för att öppna i webbläsare. Där kan du öppna arkiv och välja spara som. Kontakta oss gärna om du vill ha hjälp med våra produkter
 
Garantiregler för Haaga sopmaskiner
Haaga Sopmaskiner lämnar två års fabriksgaranti om inget annat anges. För borstar gäller 4 år. Garantin omfattar fabrikations och eller materialfel. Delar ersätts utan kostnad för kund. Eftersom merparten av reperationer görs lokalt ersätter vi inte kostnader för arbete och eller andra bikostnader.  De komponenter som garantin avser ska returneras till oss för godkännande innan vi skickar ersättningskomponenter.
Returneras maskinen till oss ska den vara emballerad i sin originalförpackning och kunden svarar för de fraktkostnader som kan vara aktuella. Godkännande för leverans till oss ska inhämtas innan maskinen skickas tillbaka.  
Garantin omfattar ej fel som uppkommit genom bristande underhåll eller rengöring. Ej heller omfattas garantin av fel som uppstått genom ovarsamhet, olyckshändelse, våld, onormal belastning eller felaktigt handhavande.

Garantifomulär skickas till oss innan maskin, delar och komponenter skickas tillbaka.
Haaga Sopmaskiner
Knopgatan 15
603 85 Norrköping