Olika Borstsystem

Sopmaskinerna som är så effektiva

Haaga har utvecklat ett eget mycket effektivt borstsystem som skiljer sig till mer traditionella lösningar. Skillnaderna i system ser du enligt nedan.
Kontakta oss gärna om du har några frågor om våra produkter

Traditionella borstsystem

Enkelt valssystem

Traditionella borstsystem för sopmaskiner - Enkelt valssystem Traditionella borstsystem för sopmaskiner - Enkelt valssystem

I bakkant av sopmaskinen, i färdriktning, sopar valsborsten skräpet via en gummiläpp (likt en sopskyffel) in i skräpbehållaren. Sopmaskinen är lämplig för fin och tung smuts samt sand. Större objekt såsom stenar, burkar, löv och annat större skräp kommer förmodligen att fastna i gummiläppen och kan inte sopas upp.

Dubbelt valssystem

Traditionella borstsystem för sopmaskiner - Dubbelt valssystem Traditionella borstsystem för sopmaskiner - Dubbelt valssystem

Två mot varandra roterande valsborstar i framkant av maskinen. Skräpet plockas av den bakre valsborsten och med hjälp av den främre borsten transporteras smutsen in i sopbehållaren. Den här sopmodellen är anpassad till fin smuts och fint skräp. Löv kan emellertid inte sopas upp och de två roterande valsborstarna frambringar mer damm än en maskin med enkel valsborste.

Haagas unika borstsystem

Dubbelt skivborstsystem

Haagas unika borstsystem för sopmaskiner - Dubbelt skivborstsystem Haagas unika borstsystem för sopmaskiner - Dubbelt skivborstsystem

Två mot varandra roterande skivborstar sopar upp smutsen direkt framför sopmaskinen. Överlappande borstar på båda sidor garanterar rena hörn. Eftersom smutsen inte slungas in i sopbehållaren utan varsamt pressas in rörs mycket lite damm upp. Den här sopmetoden gör det enkelt att sopa upp grovt skräp såväl som våta och torra löv eftersom skivborstarna lyfter in skräpet i behållaren.

Turbo Sopsystem

Haagas unika borstsystem för sopmaskiner - Turbo sopsystem Haagas unika borstsystem för sopmaskiner - Turbo sopsystem

Med Turbo sopsystem sopas smutsen upp två gånger. I första steget sopas smutsen upp direkt framför maskinen och kastar det i riktning mot valsborsten. I andra steget slungar valsborsten skräpet ovanifrån in i skräpbehållaren och tar upp det fina dammet. Resultatet är av högsta klass och ger optimal fyllnad av skräpbehållare. Allt, stora saker (t.ex. burkar), våta och torra löv eller sand sopas med enkelhet upp.

Väldigt lite damm

Tack vare det intelligenta luftflödet blir det väldigt lite damm ut i luften.
400/600 serien (alla utom 475) är utrustade med två speciella filter. Lufter som innehåller damm renas i maskinen och retuneras in i sopfunktionen. Därför slipper användaren stå i ett moln av damm!